NEW SAINT, s.r.o.
Odborů 10 – Prague 2
Czech Republic

Podmínky a služby střednědobého pronájmu

Jestliže si přejete strávit ve městě 1 až 6 měsíců, ‚P.V.H. only charming and luxury flats in Prague’® nabízí:

  • Profesionální obchodní zástupce, kteří jsou k dispozici bez časového omezení;
  • Pronájem – zajištění a sjednání nájemních smluv v anglickém a českém jazyce;
  • asistence – během celého vašeho pobytu v Praze ‚P.V.H. only charming and luxury flats in Prague’® vám bude nápomocná ve veškerých záležitostech týkajících se přestěhování, včetně prodloužení či uzavření vašeho nájmu;
  • Seznámení s městem – pomůžeme vám poznat město, jeho zázemí, obchody a místa, která vyhovují vašim potřebám;

Upozornění:

  • Při pronájmu nezařízeného bytu požadujeme kauci ve výši 2 měsíčních nájmů, při pronájmu zařízeného bytu ve výši 3 měsíčních nájmů
  • Kauce bude vrácena do 30-ti dnů od konce nájemní smlouvy a po předání bytu, po vyhodnocení škod a po zaplacení pohledávek souvisejících s pronájmem
  • Kauce nemůže být použita, běhěm trvání nájemní smlouvy, jako úhrada nájmu