Kontaktujte nás

NEW SAINT, s.r.o.
Odborů 10 – Prague 2
Czech Republic

JAK NÁS KONTAKTOVAT?

mobil: +420 728 669 771
email: pvh@newsaint.cz
web: www.prague.stay-pvh.cz
telefon a fax do kanceláře: +420 257 316 817
adresa: Odborů 289/10 , 12000 Praha 2

O NÁS

P.V.H. je pobočka společnosti New Saint, s.r.o.

New Saint, s.r.o, se jako právnická osoba „narodila“ roku 2000. Tato společnost je však spojením skupiny architektů, inženýrů a investorů, kteří působí v Itálii již od roku 1970 a v České republice od roku 1991.

Jaké je zaměření a obchodní strategie P.V.H.?

Skupina reprezentovaná P.V.H. (pobočkou společnosti New Saint, s.r.o.) se od samého počátku věnuje developerské činnosti hlavně u historických budov; u všech realizací je naším cílem kvalita, respektování historické identity a rekonstrukce prováděné v duchu celého města a jeho části a svými současnými pracemi se vždy snažíme podtrhnout vývoj daného místa od vzdálené historie až do dnešních dnů. Jsme také přesvědčeni, že se vyplatí investovat nemalé částky do designu a kvality budov, hledáme originální řešení dvorních prostranství budov (a zeleně uvnitř i vně budov), ale třeba i koupelen; snažíme se prostě zanechat našim potomkům stejné dědictví, jako nám zanechali naši předkové. Každá budova i byt, které vytváříme, musí být nepochybně luxusní, ale co je ještě důležitější než luxus, musí být také originální a mít individuální atmosféru a kouzlo.

Jaké projekty jsme realizovali v minulosti, jaké projekty realizujeme v současnosti a kdy byly zahájeny / budou dokončeny?

V České republice jsme, v oblasti našich nemovitostí, realizovali a dokončili několik budov: Janáčkovo nábřeží 49, Polská 2 (Vinohrady), Anny Letenské 3 a Anny Letenské 5 (Vinohrady), Vlašská 5 a Hroznová 4 (Malá Strana), Odborů 10 a Odborů 12 (Praha 2 na pomezí Prahy 1). V současné době rekonstruujeme budovu na adrese Hořejší nábřeží 25 (Smíchov – Praha 5); v brzké budoucnosti zahájíme rekonstrukci neoklasicistní budovy v Týnci nad Sázavou. Budoucnost ukáže, jaké další projekty nás čekají.

Během posledních čtyř let jsme rovněž, díky zajímavým výsledkům našich návrhů interiérů, realizovali některé práce pro třetí osoby, zejména české zákazníky, které z důvodu diskrétnosti nemůžeme jmenovat. Můžeme uvést pouze dvě prodejny, které jsme realizovali pro Le Patio Life Style v Praze 1.

Jak lze popsat interiér našich bytů?

Popsat interiér našich bytů jen slovy není právě jednoduché. Pochopíte, až si prohlédnete obrázky na této webové stránce, které ilustrují naši filosofii interiérového a exteriérového designu; nebo ještě lépe, až naše byty navštívíte – ať již na krátkou, delší nebo dlouhou dobu.

Kdo jsou naši klienti?

Našimi klienti, nájemci našich nemovitostí, jsou pouze zahraniční pracovníci a podnikatelé (u středně a dlouhodobého pronájmu velkých bytů se jedná především o bankéře, ředitele a vedoucí pracovníky velkých společností apod. U středně a krátkodobých pronájmů a menších bytů jde hlavně o kvalifikované odborníky a profesionály, ale i turisty, kteří vyžadují vysokou kvalitu a jedinečnou atmosféru bytu a místa, kde se nachází.) Klienty, kteří nám zadávají práce na realizacích (projektech a s nimi spojených pracích), jsou obvykle osoby, které nás konaktují prostřednictvím našich nájemců a bankéřů.

Co je na P.V.H. New Saint tak jedinečné?

To můžete nejlépe posoudit na obrázcích, o kterých jsme se již zmínili. Pokusíme-li se to popsat slovy: v našich budovách je těžké najít dva navzájem si podobné byty; každou budovu i každý byt projektujeme, vybavujeme a staráme se o ně tak, jako bychom projektovali, vybavovali a pečovali o vlastní byt. Naši architekti a technici jsou na stavbě přítomni každý den a věnují se každému jednotlivému detailu a ozdobnému prvku. A co je nejdůležitější, společnost New Saint nabízí opravdu komplexní a integrované služby: průzkum budovy, projekt, podnikatelský záměr i vlastní výstavbu (společnost New Saint se svým partnerem PR&M je stavební firmou, která pracuje s vlastními řemeslnými profesionály, a to včetně kovářů, tesařů a truhlářů), nábytek (pevně zabudované vybavení kuchyní, šaten a koupelen), správu a údržbu nemovitostí. A náš rozpočet na realizaci každé budovy se více či méně rovná dvojnásobku průměrného rozpočtu na trhu (jak naši bankéři velmi dobře ví!). Při našem způsobu práce bychom se bez integrace jednotlivých oblastí činnosti opravdu neobešli.

Jaké jsou krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti P.V.H.?

Naše cíle lze snadno popsat, ale již méně snadno realizovat. Krátkodobé cíle: exkluzivní a luxusní bydlení s jedinečnou atmosférou pro profesionály i turisty (v budoucnosti i včetně služeb). Středně- a dlouhodobý cíl: totéž, co bylo řečeno v předchozí větě, avšak pro manažery, ředitele apod. a jejich rodiny.

Jedna poznámka nakonec: všichni naši klienti vždy oceňují na prvním místě společné části našich budov a dvorní prostranství plné zeleně. Proč do podobných prací neinvestují i ostatní soukromé developerské společnosti?

 

P.V.H. (New Saint, s.r.o.)

Generální ředitel

 

NĚKTERÉ DALŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ SKUPINOU PVH V ITÁLII A ČESKÉ REPUBLICE