NEW SAINT, s.r.o.
Odborů 10 – Prague 2
Czech Republic

Podmínky a služby dlouhodobého pronájmu

Jestliže si přejete strávit ve městě 6 měsíců nebo více; ‚P.V.H. only charming and luxury flats in Prague’® nabízí:

  • Profesionální obchodní zástupce, kteří jsou k dispozici bez časového omezení;
  • Pronájem – zajištění a sjednání nájemních smluv v anglickém a českém jazyce;
  • Asistence – během celého vašeho pobytu v Praze ‚P.V.H. only charming and luxury flats in Prague’® vám bude nápomocná ve veškerých záležitostech týkajících se přestěhování, včetně prodloužení či uzavření vašeho nájmu;
  • Seznámení s městem – pomůžeme vám poznat město, jeho zázemí, obchody a místa, která vyhovují vašim potřebám;
  • Povolení, víza a proclení – jsme schopni zajistit veškerá nezbytná povolení a proclení

Upozornění:

  • Při pronájmu nezařízeného bytu požadujeme kauci ve výši 2 měsíčních nájmů, při pronájmu zařízeného bytu ve výši 3 měsíčních nájmů
  • Kauce bude vrácena do 30-ti dnů od konce nájemní smlouvy a po předání bytu, po vyhodnocení škod a po zaplacení pohledávek souvisejících s pronájmem
  • Kauce nemůže být použita, běhěm trvání nájemní smlouvy, jako úhrada nájmu

Zvláštní podmínky pro zprostředkování nájmů třetím stranám:

  • Účtujeme poplatek ve výši jednoho měsíčního nájmu ročně za zprostředkování dlouhodobého pronájmu, tj. na dobu delší než 6 měsíců, a to při uzavření nájemní smlouvy nebo při převzetí bytu. Veškeré poplatky podléhají DPH ve výši 21%. Je-li doba pronájmu kratší než 1 rok (tj. 6 měsíců až 1 rok), vypočte se poplatek poměrným způsobem takto: (1 měsíční nájemné x počet měsíců pronájmu) / 12 měsíců. Při pronájmech na dobu delší než 1 rok je ve všech případech účtován maximální poplatek ve výši 1 měsíčního nájemného;