NEW SAINT, s.r.o.
Odborů 10 – Prague 2
Czech Republic

Podmínky a služby dlouhodobého pronájmu

Jestliže si přejete strávit ve městě 6 měsíců nebo více; ‚P.V.H. only charming and luxury flats in Prague’® nabízí:

  • Profesionální obchodní zástupce, kteří jsou k dispozici bez časového omezení;
  • Pronájem – zajištění a sjednání nájemních smluv v anglickém a českém jazyce;
  • Pomoc – během celého vašeho pobytu v Praze ‚P.V.H. only charming and luxury flats in Prague’® vám bude poskytovat pomoc ve veškerých záležitostech týkajících se přestěhování, včetně prodloužení či uzavření vašeho nájmu;
  • Seznámení s městem – pomůžeme vám poznat město, jeho zázemí, obchody a místa, která vyhovují vašim potřebám;
  • Povolení, víza a proclení – jsme schopni zajistit veškerá nezbytná povolení a proclení;
  • Poplatky – účtujeme poplatek ve výši jednoho měsíčního nájmu ročně za zprostředkování dlouhodobého pronájmu, tj. na dobu delší než 6 měsíců, a to při uzavření nájemní smlouvy nebo při převzetí bytu. Veškeré poplatky podléhají DPH ve výši 21%. Je-li doba pronájmu kratší než 1 rok (tj. 6 měsíců až 1 rok), vypočte se poplatek poměrným způsobem takto: (1 měsíční nájemné x počet měsíců pronájmu) / 12 měsíců. Při pronájmech na dobu delší než 1 rok je ve všech případech účtován maximální poplatek ve výši 1 měsíčního nájemného;
  • Bezpečná online rezervace – bezproblémová online rezervace s rychlou odezvou na vaše případné dotazy, a to s využitím nejnovějších online bezpečnostních standardů společností VISA a MasterCard International. Používáme nejmodernější současnou technologii „3D Secure“, tudíž nikdo kromě banky a jejích smluvních partnerů (Pay MUZO, VISA) nemá přístup k informacím o vaší kreditní kartě, dokonce ani váš poskytovatel ubytovacích služeb „P.V.H. pouze krásné a luxusní byty v Praze“;
  • Platba zálohy: berte prosím na Vědomí, že v případě platby rezervační zálohy online, bude maximální částka této zálohy činit jeden měsíční nájem. Tato záloha může být následně použita jako část kauce, která je splatná po podpisu nájemní smlouvy. Tato kauce je rovna dvouměsíčnímu nájmu u částečně zařízených bytů a tříměsíčnímu u plně zařízených bytů.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Po zadání rezervace Vás budeme do 4 dnu kontaktovat emailem nebo telefonem.